Kızlık Zarı Dikimi

Kızlık Zarı Ameliyatı


Kızlık Zarı Dikimi İstanbul

Kızlık zarı tıp literatüründe hymen (himen) olarak adlandırılmaktadır.

Kızlık zarı vajina (döl yolu) mukozasının bir parçası olarak mukozanın devamında vajinanın giriş bölgesinde bulunan kıvrım şeklindeki yapıya verilen isimdir. Bu zar her kadında bulunan bir yapı olmakla beraber, anatomik açıdan kişide herhangi bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Embriyoda gebeliğin 7 ve 12inci haftaları arasında dış cinsiyetin gelişme durumu ortaya çıkar.. Bu esnada embriyoda oluşan genital duvarlar birleşerek yapışırlar, bu oluşum erkek embriyoda testis torbasını oluşturmaktadır. Dişi embriyolarda ise söz konusu bu duvarlar birbirinden ayrılırlar ve labia minora adındaki küçük dudaklar ile dışarıda bulunan labia majora adı verilen büyük dudakları meydana getirirler Bu ayrılma neticesinde ortada bulunan zarımsı doku ise dişide kızlık zarı olarak nitelendirilen genital yapıyı meydana getirir. Kimi kadınlarda bu zar belirgin bir şekilde bulunmakla beraber kimi kadınlarda ise çok ince ve dar bir oluşumdan meydana gelmektedir. Çok büyük bir oranda kızlık zarının orta kısmında kişideki vajinal salgıların akmasına imkan tanıyan vajina açıklığı bulunmaktadır. Kızlık zarının orta kısmında olan bu farklı büyüklük ve genişliklere sahip olan açıklık şeklindeki küçük delikler kişide adet kanının tahliye edilmesi işlevine yardımcı olmaktadır. Birbirinden son derece farklı biçimlerde olabilen kızlık zarının sahip olduğu mukoza dokusu genellikle hilal şekline sahip olan bir yapıya sahiptir ve çevresi kılcal damarlarla çevrilidir. Yukarıda da belirtildiği üzere kızlık zarı kişiden kişiye farklılık gösteren çeşitli kalınlık, sertlik ve benzeri yapılarak sahip olmakla beraber, bazı kızlık zarları delikli bir yapıya sahipken, bazıları da tamamen kapalı olabilmektedir. Kızlık zarları sahip oldukları biçimlere göre; anüler (halka), imperfore (deliksiz) hymen, septalı hymen, kribriform ve esnek (yırtılmayan) hymen gibi farklı çeşitliliklerde yapılara sahiptirler. Kızlık zarı anatomik olarak vajinanın giriş kısmına yerleşmiş iç dudakların 1-1,5 cm içerisindedir ve iç dudaklara bağlıdır

Himen kişide cinsel ilişki esnasında, mastürbasyon ile, kişide yaşanan çeşitli fiziksel travmalar neticesinde ya da genital muayene esnasında yırtılabilmektedir.

Özellikle Müslüman ülkelerde ve daha az oranlarda olmakla beraber diğer pek çok toplumda inançlar sosyokültürel açıdan oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Bu nedenden ötürü bir çok toplumda bekaret olgusu ile direkt olarak ilişkilendirilmektedir. Zarın hasara uğraması ve bunun neticesinde yırtılması kadında bekaretin bozulması olarak algılanmakta ve sosyal açıdan bu şekilde kabul edilmektedir. Bu yüzden bekareti bozulan hastalar bu durumu oldukça önemsemekte ve de onarımını talep etmektedirler.

Normal şartlarda kişinin ilk cinsel birleşmesi esnasında zarın yırtılması ve bunun akabinde vajinada bir kanama gerçekleşmesi beklenmektedir. Himenin yırtılması esnasında bir miktar kanama gelmesi beklenmekle beraber her zaman vajinada bir kanama gerçekleşmeyebilir ve bu da bir takım kişisel problemleri de beraberinde getirebilir. Kadınlarda kızlık zarı farklı şekil ve tiplerde olabilmektedir, bazı tipleri (hymen imperforatus) elastik bir kıvamdadır ve cinsel ilişki esnasında herhangi bir kanama meydana getirmeyebilir. Bu tip kızlık zarları ancak doğum esnasında yırtılırlar. Vajinada kanama olmamasını başka bir nedeni de kızlık zarının damarsız olan bir kısmından yırtılması veya çok az kanama olup bunun vajinal salgılarla karışıp ayırt edilememesidir.

Kızlık zarları anatomik olarak birbirlerinden farklı olabilirler; halka şeklinde himen annulare, yarımay şeklinde himen semilunare, dudak şeklinde himen labiale, iki delikli himen, çok delikli himen cribriformis, deliksiz himen imperforatus himen çeşitlerinden bazılarıdır. Kızlık zarının tamirinde esas amaç zarı eski anatomik yapısına kavuşturmak ve cinsel birleşme esnasında kanamanın meydana gelmesini sağlamaktır.

Kızlık Zarı Dikimi Nasıl Yapılır?

Kızlık zarı dikilerek onarılabilen bir yapıya sahiptir. Kızlık zarı dikimi operasyonunda elde edilecek başarı hastanın dokularının ameliyata vereceği reaksiyona bağlıdır. Kızlık zarı dikimi ve tamirinde en sık tercih edilen işlem kızlık zarının kalıcı olarak tamir edilmesidir. Kalıcı kızlık zarı tamiri uzun ömürlü bir yöntemdir, bu yöntemle dikilen kızlık zarında, kişi ameliyattan aylar sonra dahi ilişkiye girse bile, ilişki sonrası vajinal kanama gerçekleşir. Kızlık zarının tamirinde, hastanın kızlık zarı flep ile onarılır. Bu işlemde hastanın kızlık zarının olduğu bölgede ince zar biçiminde bir mukotik doku kaldırılarak hastanın vajina giriş kanalı daraltılır. Yukarıda da belirtildiği gibi bu yöntem ile ameliyattan aylar geçse bile ilişki sonrası kanama gerçekleşir. Kızlık zarı dikimi tekniklerinde bir diğer yöntem de kızlık zarının geçici diki tekniği ile onarılmasıdır. Bu işlem ilişkiye girmeden ortalama 3 gün içerisinde yapılır ve ilişki esnasında kanama sağlanır.

Kızlık zarı dikilmesi için bekaret bozulmasından sonraki cinsel yaşamın uzunluğunun, geçen sürenin fazla olması kızlık zarı onarımına engel teşkil etmemektedir. Hatta doğum yapmış olanlarda bile onarım yapılabilmektedir. İki türlü himenoplasti-hymenoplasti (kızlık zarı dikimi bulunmaktadır) ameliyatı bulunmaktadır. Bunlar geçici ve kalıcı kızlık zarı dikimi – onarımı ameliyatlardır.

Geçici ameliyatlarda kızlık zarı artıkları mevcut bulundukları yerlerden serbestleştirilerek bir araya getirilir ve dikilirler. Bu yöntem evlenmeden 3-7 gün önce yapılmalıdır, çünkü geçici bir süresi kendisini korumaktadır. Bu yöntemin kanama garantisi bulunmamaktadır. Asıl ve kalıcı olan ise vajina iç yüzünden alınan flep ile yapılan kalıcı kızlık zarı onarımıdır.

Çift Tabaka Flep Yöntemiyle Kalıcı Kızlık Zarı Onarımı Nedir ?

Kızlık zarının tipine ve yırtığının şekline bağlı olarak iki farklı dikim ve onarım şekli bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en kesin olanı vajinal flep yöntemidir. Bu yöntem güvenilir olmakla beraber kalıcı ve etkili bir yöntemdir.

Kızlık zarı dikimi ameliyatlarında günümüzde en etkili ve sağlıklı yöntem olarak nitelendirilen flep yöntemi uygulamasında, zarın onarım işlemi flep tekniğinin doğası gereği vajina dokusundan elde edilen ince bir flep tabakası önceden zarar görmüş kızlık zarı yuvasına çepeçevre dikilmesi ile yapılmaktadır. Bu yöntemde kızlık zarının kalıcı onarımı flep diye tabir edilen o bölgeye komşu başka bir doku tarafından yapılmaktadır. Bahse konu olan bu doku, kızlık zarı benzeri kırılgan olmayan bir dokudur. Bu doku flep oluşturularak vajinal açıklığı kapatacak şekilde yeni yerine aktarılır. Aktarılan bu doku sağlam bir doku parçası olduğundan dolayı vücutta herhangi bir şekilde kendi kendine bozulmamakta ve yırtılmamaktadır. Bu ameliyatlarda çift tabaka flep kullanılması ameliyatın konforu ve başarısı için altı çizilmesi gereken önemli bir husustur. Bu sayede vajinal bölgenin içerisinde 2 adet flep bölgenin hem dış yüzeyinde ve hem de iç yüzeyde kapanma sağlamaktadır. Bu şekilde ameliyat daha güvenilir, daha garantili olmaktadır. Kalıcı kızlık zarı onarımından sonra ne zaman istenirse o dönemde ilişkiye girilebilir ve kanama oluşur. Bu işlem sonrasında kişi herhangi bir cinsel ilişkiye girmezse kızlık zarı ömür boyu durumunu korur. Herhangi bir ilk cinsel ilişki esnasında ise kızlık zarı vajinada kanama yaparak yırtılır.

Kızlık zarı onarımı hastada sedasyon ve lokal anestezi altında yapılmaktadır. Ameliyat sırasında hiçbir şey hissedilmez, ağrı duyulmaz ve ameliyatın bitimine müteakip hasta yürüyerek klinikten ayrılabilir. Ameliyat sonrası herhangi vajina bölgesinde herhangi bir iz kalmamaktadır ve hastadan dikiş almaya gerek bulunmamaktadır. Ameliyat sonrasında hasta günlük hayatına oldukça çabuk bir şekilde yeniden adapte olabilmekte, geri dönebilmektedir. Bu yöntemle yapılan kızlık zarı tamirinde ilişki sırasında kanama oranı oldukça yüksek bir orandadır. Çift tabaka flep yöntemiyle kızlık zarı dikimi ameliyatı eğer yakın bir dönemde evlilik söz konusu ise, evlilikten en erken bir ay öncesinde yapılmalıdır.

Flep yöntemi neden kalıcıdır?

Kızlık zarı dikiminde kullanılan flep yöntemi, plastik ve rekonstrüktif cerrahide sıklıkla bir çok alanda kullanılan bir yöntemdir. Flep dokusu o bölgeye komşu bir yerden hazırlanan, damarsal bağlantısı bozulmadan aktarılan dokuya verilen isimdir. Flep dokusu, normal kızlık zarına göre daha sağlam bir dokudur ve bu doku vajina girişine çepeçevre d ikildiği zaman hiçbir şekilde kendiliğinden bozulmaz. Flep yöntemi ile kızlık zarı dikiminde birkaç tane değil bir çok ince dikiş kullanılır. Bundan dolayı dikişlerin açılması, bozulması söz konusu olmaz.

5-6 sene önceden de kalıcı kızlık zarı onarımı yapılabilir mi?

Yapılabilir, kalıcı kızlık zarı dikimi, süreden bağımsız bir ameliyattır. 10 sene öncesinden bile yaptırılabilir.

Operasyondan Sonra Cinsel İlişki Sırasında Kanama Mutlaka Gerçekleşir mi?

Hiç bir ameliyatın sonuçları kesin olarak garanti edilememektedir, fakat bu uygulama ile büyük oranda başarı elde edilmektedir.

Dikilen bir kızlık zarının dikildiği başkaları tarafından anlaşılır mı?

Ameliyatın yapıldığı sadece uzman doktor tarafından anlaşılabilir, bunun dışında herhangi biri tarafından anlaşılamaz.

İşlem Sonrasında Dikişlerin Alınmasına Gerekli mi?

Ameliyatta kendiliğinden eriyen dikişler kullanıldığından dikiş almaya gerek olmaz.

Ameliyatın yapılması cinsel ilişki miktarına bağlı mıdır ?

Bağlı değildir, birden fazla çocuk doğurmuş kadınlarda dahi kızlık zarı tamir edilebilir.

Kızlık zarı birden fazla kez dikilebilir mi?

Evet , kişide kızlık zarı defalarca dahi tamir edilebilinir.

Lazer teknolojisi kızlık zarı onarımında kullanılabilir mi?

Lazerin temel görevi ameliyatlar esnasında yakma ve kesme işlemini sağlamaktır. Medikal estetik ve tıbbi lazerlerin bu operasyonda kullanılma imkanı bulunmamaktadır. Lazerle kesilen dokular dikilmesine gerek kalmayan dokular olup bu tür uygulamalarda dokunun tekrar eski haline getirilmesini imkansız kılar.

Uygulama sonrasında Nelere Dikkat Edilmesi Gereklidir ?

Özel bir şey gerektirmez ilk bir kaç gün uzman hekimin tavsiyelerine uyulması gereklidir, ortalama 2 gün sonrasında duş alınmasında sakınca yoktur. Kızlık zarı dikiminden sonra ne kadar süre sızıntı, kanama olur? Ameliyat kalıcı flep yöntemi ile yapılmışsa, sonrasında 1-2 hafta arasında devam eden miktarı giderek azalan, rengi kırmızıdan pembeye ve sarıya dönen bir sızıntı olacaktır. Bu sızıntı dikişlere bir zarar vermez, yapılan ameliyatı bozmaz. Geçici onarımda ise sadece 1-3 gün arasında bir sızıntı olacaktır.

Kızlık zarı dikiminden sonra spor ne zaman yapılabilir?

Kalıcı flep ile kızlık zarı dikimi ameliyatından sonra iyileşme 5-7 günde tamamlanmaktadır. Dolayısıyla bu süre içinde spor yapılmaz. Hafif sporlar 1 haftadan itibaren başlayabilir, ağır sporlar ise 1 aydan sonra yapılmalıdır. Gelecekte herhangi bir zorlamayla yeni oluşmuş kızlık zarı bozulmayacaktır.

Kızlık zarı dikimi 2018 fiyatı - ücreti neye göre değişir?

Kızlık zarı dikim ücretleri 2018 fiyatları kalıcı kızlık zarı dikimi, geçici kızlık zarı dikimi, ameliyatın lokal anestezi sedasyon anestezisi altında olması, yapan doktorun tercihine göre değişmektedir. Himenoplasti ameliyatı devlet ve özel sigortalar tarafından karşılanmaz.