Plastik Rekonstrüktif Cerrahi

Plastik Rekonstrüktif Cerrahi Uygulamaları


Plastik ve Rekonstrülktif Cerrahi; doğumsal veya sonradan oluşmuş anomalilerin, şekil ve/veya fonksiyon bozukluklarının giderilmesi ve vücut hatlarının düzeltilmesi konusuyla uğraşan bir cerrahi daldır. Plastik, Yunanca "plasticos" tan gelen bir sözcüktür ve "şekillendirmek", "bir kalıba uydurmak" anlamlarına gelir.

Plastik Rekonstrüktif Cerrahi İstanbul

Rekonstrüktifise Latin kökenli bir sözcüktür ve "yeniden yapmak" anlamına gelir. Burada; kaza ya da doğumsal nedenlerle bozulmuş, kaybolmuş bir yapının benzer dokular kullanarak yeniden yapılması söz konusudur. Plastik ve rekonstrülktif cerrahi aynı zamanda estetik cerrahi ya da kozmetik cerrahiyi de kapsamaktadır.

Estetik cerrahi ile ilgili detaylı bilgilere yan tarafta bulunan menüden ulaşabilirsiniz. Plastik ve Rekonstrülktif Cerrahi dalının uğraştığı alan oldukça geniş bir alan olup vücudun her noktası ve yapısı ile ilgilenmektedir. Bu alan deri olabildiği gibi, kas, kemik, yağ dokusu, kıkırdak doku, yumuşak doku, sinir dokusu ve damar dokusu da olabilmektedir. Yine plastik cerrahide bu dokuların birden fazlasını aynı anda düzeltebilen yöntemler ve plastik cerrahi ameliyatları vardır.


Plastik Cerrahinin konularını özetlemeye çalışırsak yumuşak doku yaralanmaları; kaza ve yanıklar, kesiler, doku defektleri, kas, damar ve sinir yaralanmaları, yüz yumuşak doku yaralanmaları, insan ve hayvan ısırıkları sayılabilir.

Plastik ve Rekonstrülktif Cerrahinin ilgilendiği bir başka konu tümöral yapılardır. Bu tümörler derinin iyi huylu tümörleri olan ben (nevüs), polip, papillom, siğil, verrü, derinin pigmenre lezyonları olabileceği gibi, hemanjiom (damar tümörü), iskelet kaslarına ait tümörler, sinr dokusuna, kemik dokuya ait tümörler de olabilir. Yine bu dokuların kötü huylu tümörlerinin yani kanserlerinin (bazal hücreli kanser, yassı hücreli kanser, malign melanom, sarkomlar, anjiosarkom, rabdomyosarkom vb) de tedavisi plastik cerrahi tarafından yapılmaktadır.

Plastik cerrahların tedavi ettikleri bir diğer patoloji ise doğumsal anomalilerdir. En sık rastlanan doğumsal anomali yarık dudak, yarık damaktaır. Halk arasında tavşan dudak olarak da bilinen bu problem bebek 3 aylık olduktan itibaren dudak yarığı ameliyatı ile , 12 aylık olduktan itibaren de damak yarığı onarımı ameliyatı yapılabilmektedir.

Yine nadir görülen yüz yarıkları (Tessier yarıkları), sendromlara bağlı yüz deformiteleri, göz kapağı defekt ve problemleri de onarılmaktadır. Sık görülen doğumsal anomalilerden bir taneside el anomalileridir. Polidaktili (fazla parmak), sindaktili (yapışık parmak), yarık el, brakidaktili (kısa parmak), aracnodaktili (uzun parmak) plastik cerrahinin uğraştığı bu anomalilerden bazılarıdır.

Yine el yaralanmaları, el cerrahisi, sinir ve tendon kesileri, yanığa bağlı kontraktürler, mikrovaskuler cerrahi, sinovial sıvının kistleri ( kistik higroma) plastik cerrahlar tarafından tedavi edilmektedir.

Plastik Rekonstrüktif Cerrahi İstanbul

Ürogenital sistemin anomalileri hipospadias (peygamber sünneti), epispadias, vajina ve penis rekonstrüksiyonu, sünnet çocukluk çağında onarımları yapılabileceği gibi erişkin çağda da düzeltilebilir. Maksillofasiyal cerrahi; çene, burun, elmacık kemiği, göz çevresi kemiklerinin kırıkları ve bunların plak vida ile tedavisi plastik cerrahinin ana konuları arasında yer almaktadır.

Bu bölge ve diş bölgesini ilgilendiren odontojenik ve nonodontojenik kistler, tümörler tedavi edilebilmektedir. Temporomandibuler bölge hastalıkları ve patolojileri plastik cerrahinin karşısına oldukça sık çıkmaktadır. Plastik cerrahide onarım için altın kural en basit ve vücuda en az zarar verecek yöntemin seçilmesidir. Bir yaranın öncelikle primer onarılması (sütüre etmek gibi) düşünülür, eğer bir doku kaybı varsa greft (deri yaması) veya lokal flep uygulaması yapılır. Bu yöntemlerin de uygun olmadığı durumlarda (derin ve kompleks doku kayıpları, açık kemik ve tendon yaralanmaları gibi) daha komplike flepler kullanılmalıdır.

Plastik cerrahide temel kural kaybolan dokulara en yakın dokuların kullanılarak onarım yapılmasıdır. Gerek plastik cerrahide ve gerekse estetik cerrahide öncelikle otolog dokular yani kişinin kendinden alınan dokuları kullanılması uygundur. Ancak otolog dokular için kaynak problemi veya hasta uygun değilse diğer materyallere başvurulabilir. Bunlar; homogreftler, heterogreftler ve alloplastik materyallerdir.

Plastik cerrahi adına daha detaylı bilgi alabilmek, plastik cerrahi fiyatlarını öğrenmek, estetik plastik cerrahi hakkında fikir sahibi olabilmek için iletişim alanından irtibata geçmeniz gerekmektedir.