Yara İzi Revizyonları

Yara İzi Tedavileri


İnsan vücudunun birçok bölgesinde çeşitli nedenlere bağlı olarak farklı izler oluşabilmektedir. Kişinin hayatı boyunca karşılaştığı fiziksek travmalar, geçirilen çeşitli kazalar, ameliyatlar, çeşitli hastalıklar, yanıklar, bazı dermal enfeksiyonlar vücutta yara izi oluşumunun temel nedenleri arasında yer almaktadır. Derinin üst tabakasında oluşan bu yaraların ortaya çıkış sebebi, cildin alt katmanlarını etkileyen hasar ve travmalar neticesinde meydana gelmektedir. Oluşan bu yara izleri hiç bir zaman normal vücut dokusu şeklinde onarılmazlar. Ciltteki yaralar, vücut tarafından oluşturulmuş olan ve asıl dokudan farklı olan, fibröz doku olarak isimlendirilen özel bir onarım dokusu bir diğer adıyla "skar dokusu" ile iyileşmektedir.

Yara İzi Revizyon Tedavisi İstanbul

Cildin üst tabakasında buluna ve yara izi şeklinde görünen bu kötü ve olumsuz iz dokuları, normal deriye ait dokular değillerdir, bunlar fibröz skar dokusu olarak adlandırılan dokulardır. Vücuttaki yara izlerinin ciltte, deriden daha farklı bir görünüm taşımasının da nedeni bu durumla ilgilidir. Cildin tüm tabakalarını içerisine alan her yara, bulunduğu yerde bir iz bırakarak iyileşir ve yara izleri normal şartlar altında hiçbir şekilde ortadan tamamen kaldırılamaz.

Mevcut tıp biliminin sağlamış olduğu modern ve teknolojik imkanlar ile, derideki yara izlerini tamamen ortadan kaldırabilmek mümkün olmasa bile, gerek cerrahi iz tedavi yöntemleri ve gerekse de lazer ile yapılan iz düzeltmeleri ile söz konusu bu izler daha kabul edilebilir bir düzeye getirilebilmektedir.

Yara İyileşmesi Kişisel Farklılıklar Gösterir

Yaraların iyileşme oranları ve süreleri, kişiden kişiye, ciltten cilde son derece farklılık arz eden bir husustur. Derideki yaraların iyileşme süreci, kişinin yaşına, ırkına, genetik unsurlara, kişinin esmer ya da beyaz tenli olmasına, yaranın vücut üzerinde bulunduğu alana bağlı olarak farklılıklar göstermektedir. Örnek olarak, yüz bölgesindeki yara izleri vücut diğer bölgelerindeki diğer yara izlerine kıyasla daha iyi iyileşir. Yine yüz bölgesinde bulunan göz kapağı ve dudak gibi bölgeler, yüzdeki diğer kısımlara göre izlerin daha iyi düzeldiği ve iyileştiği bölgelerdir. Bir diğer örnek olarak vücutta boyun bölgesinin, sırttaki alana göre çok daha kaliteli ve hızlı bir şekilde iyileşmesi verilebilir.

Yara izlerinin vücuttaki estetik görünümü olumsuz olarak etkileyecek bir biçimde meydana geldiği durumlarda, yapılabilecek bazı girişimler ile bu izlerin ciltteki belirginlikleri azaltılabilmekte, izlerin derinliği yok edilebilmekte, deride yaraya bağlı oluşan kabarıklıklar giderilebilmekte ve yaranın yönü değiştirilerek vücuda daha uyumlu hale getirilebilmekte ve yara kamufle edilebilmektedir. Ancak tüm bunlarla beraber vücutta meydana gelen yara izlerinin tamamen yok edilesi ve ortadan kaldırılması mümkün değildir.

Ameliyatla İz Tedavisi

Ameliyatla yara izi tedavisinde hastaya uygulanacak cerrahi yöntem izin taşıdığı özelliklere, yapısına ve bulunduğu alana göre değişiklik göstermektedir. Özellikle geniş, çökük, hoş görünmeyen izler yapılacak çeşitli düzeltmelerle daha ince, daha düzgün ve zarif bir hale getirilebilmektedir. Deride geniş bir yüzeye yayılmamış olan, kalın bir çizgi biçimindeki yara izlerinin yer aldığı doku cerrahi yöntemlerle yerinden çıkarılarak, estetik açıdan daha iyi, daha ince ve daha az belirgin bir iz bırakacak şekilde, kesi hattında herhangi bir gerginlik durumuna izin verilmeden, tabakalar halinde onarılarak tekrar dikilebilir. Yapılan bu işleme ameliyatla iz tedavisi adı verilmektedir. Bu uygulama genel olarak lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) kullanılarak yapılmaktadır.

Ameliyatla iz düzeltme sonrasında hastanın cildinde belirgin bir halde kızarık oluşması normaldir. Bir süre sonra izler kendiliğinden solmaya başlar ve uygulamadan 12 – 24 ay sonra en iyi haline gelerek, izler deri ile aynı rengi alır.

Deri üzerinde geniş bir alan kaplayan daha büyük izler üzerinde eğer hafif pürüz de bulunuyorsa, bu şekildeki yara izlerine dermabrazyon uygulaması yapılarak, yüzeyin daha pürüzsüz bir duruma getirilmesi mümkündür.

Keloid Oluşumu, Hipertrofik Skar ve Tedavileri

Yaralar, bazı kişilerde, deri yüzeyinden dışarıya doğru taşacak şekilde kontrolsüz bir biçimde büyüyerek; ağrılı, kabarık, sert, kaşıntılı, kırmızı renkli, kötü bir iz bırakarak iyileşebilmektedir. Bu mç ç şekilde gelişen yara izi oluşumlarına keloid adı verilmektedir. Keloid, kişinin yaşı, ırkı, genetik yapısı, yaranın vücut üzerinde bulunduğu bölge gibi faktörlere bağlı olarak gelişir. Keloid genelde bu iyileşme durumuna yatkınlığı olan kişilerde ortaya çıkmaktadır.

Özellikle göğüs ön duvarı, omuz, sırt, kulak memeleri vücutta keloide yatkınlığı olan bölgelerdir. Hastanın keloidi varsa bir daha keloid olma şansı bulunmaktadır. Bir yara iyileşirken keloid gelişeceği hissedildiğinde, steroidli pomatların kullanımı, silikon krem ya da silikon bandaj uygulamaları ile keloid gelişimi durdurulabilir.

Eğer keloid çok büyükse ameliyatla çıkartılmalı sonradan kremlerle masaj yapılmalı, yine keloid oluşumuna meyil varsa sertlik büyümeden intra lezyonel steroid ler yapılmalıdır. Yine sonrasında fraksiyonel lazer tedavileri yapılarak keloidin düzeltilmesi amaçlanır

Keloid tedavisi zaman ve sabır gerektiren bir durumdur.

Oluşan her yara, insanın biyolojik yapısından kaynaklanan nedenlerden dolayı yerinde az da olsa bir iz bırakarak iyileşir. Yara izlerinin yok edilmesi mümkün olmasa bile uyguladığımız teknikler ile yara izlerini daha az belirgin ve daha az dikkat çeken bir hale getirmek mümkündür.

Yara İzi Revizyon Tedavisi İstanbul Fraksiyonel Lazerle Yara İzi Tedavisi

Eğer izler ameliyata uygun bir durumda değilse ve yapılacak ameliyatın ize yönelik herhangi bir faydası bulunmayacaksa lazerle iz tedavisi uygulaması yapılabilmektedir. Fraksiyonel karbondioksit lazerle 1 ay arayla en az 3 seans olacak şekilde tedavi yapılabilir. Bu tedavi sonrasında izler daha pürüzsüz bir hale gelir, iz dokusu deriye benzer bir hal alır, derinlik ve çukurlar kamufle olur, düzensizlikler düzelir. Lazerle iz tedavisi sonrasında yüz bölgesinde 3-5 gün, vücut bölgesinde 10-15 gün hafif bir kızarıklık ve kabuklanma döneminin oluşması normaldir. Her uygulamadan sonra izler daha iyi bir hale gelmektedir.

İz Tedavisi Fiyatları - Skar Revizyonu Ücretleri - Lazerle İz Tedavisi 2018 Fiyat Bilgisi

Gerek iz düzeltme ameliyatları 2018 fiyatları gerek lazerle iz yok etme ücretleri izin yapısına göre belirlenmektedir. Size uygulanması gereken iz tedavisi ve fiyatları için muayene olmanız gerekmektedir.