Yağ Enjeksiyonu İle Meme Büyütme

Yağ Enjeksiyonu İle Meme Büyütme İşlemi


Yağ Enjeksiyonu İle Meme Büyütme İstanbul

Tıp alanında ortaya çıkan teknolojik gelişmelerle beraber özellikle 2000’li yılların başından itibaren yapılan çeşitli bilimsel araştırmalar neticesinde insan vücudunda bulunan en önemli erişkin kök hücre depolarının yine vücudun kendine ait yağ dokusu olduğu belirtilmiştir. Bununla beraber vücutta karın bölgesinde bulunan yağların yine vücutta bulunan kemik iliğine kıyasla oldukça fazla miktarda kök hücresi barındırdığı yapılan bu bilimsel çalışmalar neticesinde anlaşılmıştır.

Meme büyütmede uygulamalarında günümüzde en fazla tercih edilen teknik silikon protez kullanılması yöntemi ile meme büyütme ameliyatlarıdır. Fakat vücudunda zararsız da olsa silikon gibi yabancı bir madde barındırmayı arzu etmeyen, silikon protez işlemi sonrasında nadir de olsa ortaya çıkabilecek bir komplikasyonundan çekinen, kesi işlemine yönelik olan ya da meme büyütme işleminde kendisine doğal yöntemler uygulanması arzusunda olan kişiler göğüs büyütme isteklerini karşılamak için silikon protez ameliyatlarını tercih etmemektedirler. Bu hastalara alternatif oluşturabilecek yöntem ise kök hücre ile zenginleştirilmiş yağ vasıtası ile meme büyütme işlemidir. Bu işleminin en önemli avantajı hastada uygulaması sonrası herhangi bir kesi ya da ameliyat izi kalmamasıdır.

Günümüzde yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatı, silikon protez kullanmak istemeyen hastalar için popüler bir alternatif haline gelmiştir. Bu teknik için, vücudunda fazla yağ dokusuna sahip olan hastalar en uygun adaylardır. Uygulama hastada memelerin büyümesini sağladığı gibi bununla beraber uygulanan işlem sonrasında hastanın zayıflamasına da yardımcı olan bir uygulamadır. Yani bu işle ile hastaya bir nevi liposuction uygulaması da yapılmış olunur. Ancak bununla beraber kilo açısından zayıf olan hastalarda, karın bölgesinde fazla yağ bulunmadığı için bu kişilere bu teknik uygulanamamaktadır.

Yağ Enjeksiyonu İle Meme Büyütme Nasıl Yapılmaktadır?

Liposuction yöntemi temelli bir yöntemle hastanın karın bölgesinden alınan yağlarının, göğüslere enjekte edilmesi şeklinde yapılan bir ameliyattır. Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme uygulamasında kişinin vücudunda bulunan yağlı dokuların ve yağ hücrelerinin alınacağı bölgelerdeki yağların fazlalığı yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işleminin hastaya daha kolay ve hızlı bir şekilde uygulanmasını sağlar. Ameliyat öncesinde kişiden yağ hücrelerinin alınması işlemi, klasik olarak uygulanmakta olan liposuction tekniğine benzemekle beraber, bu işlemde daha düşük bir güçteki vakumla ve klasik liposuction yöntemine göre çok daha ince kanüller kullanılarak yapılmaktadır. Bu yöntemde hastadan alınacak olan yağlar ve yağ hücreleri normal liposuction tekniğine göre daha yavaş bir şekilde elde edilmektedir. Yağların göğüs büyütme uygulaması yapılacak olan kişinin bedeninden alınmasından sonra ise elde edilen yağlar santrifüj işlemine tabi tutularak ayıklanır ve yağların meme büyütme işleminde işe yaramayacak olan kısımları ayrıştırılır. Bu işlem sonrasında kişiden alınmış olan kök hücreden zengin yağ dokusu göğüs bölgesine aktarılmaya hazır ve uygun bir duruma gelmiş olur ve hastanın meme dokusunun alt kısmına enjekte edilir. Kök hücre açısından son derece zengin bir durumda bulunan bahse konu bu yağ hücreleri, enjekte edildikleri bölge üzerindeki dokuları onarma ve dokulardaki hasarlı kısımların yenilenmesine yardımcı olmaktadır.

Bu uygulama hastanın talepleri ve doktorun görüşleri doğrultusunda sedasyon yöntemi veya genel anestezi uygulanarak yapılmaktadır. Bu işlem sonrasında hasta aynı gün içerisinde taburcu edilmektedir. Yapılan işlem sonrasında hastanın göğüs bölgesinde kayda değer bir ağrı olmamaktadır. Ancak hastadan memelere enjekte edilmek amacıyla yağ alımı yapılan bölgelerde çeşitli ödem, morluk ve şişlikler gözlenebilir. Bu durum ortalama 10 – 15 gün içerisinde düzelmektedir.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatında hastanın göğüs bölgesine enjekte edilen kök hücreden zengin yağ dokularının vücutta kalıcılığı ortalama %40 ile %50 arasındadır. Bu teknikle uygulama yapılan bölgede ortalama bir beden büyüme elde edilir. İhtiyaç duyulduğu ve arzu edildiği takdirde yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işlemi ilk yapıldığı tarihten 6 – 12 ay arasında bir zaman dilimi sonrasında tekrarlanabilir. Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme yaklaşık olarak 4-6 saat kadar sürmektedir.

Uygulamanın Avantajları

  • Operasyonda kesi olmaması.
  • Sadece enjeksiyon iğneleri ve liposuction işleminde kanül kullanılması.
  • Göğüs büyütmenin yanına sıra vücuttaki fazla yağların alınması.
  • Silikon protezler gibi yabancı maddelerin vücuda konulmaması.
  • Transferi yapılan yağ dokusunun % 40 - 50'lik bölümünün hayat boyu kalıcı olması.
  • Uygulama sonrasında kişinin hemen günlük yaşamına devam edebilmesi.

Uygulamanın Dezavantajları

  • Göğüslerde şekil bozukluğu varsa buna etki etmez.
  • Göğüsleri dikleştirmede bir etkisi yoktur.
  • Büyük boyut isteyen hastalara uygun bir yöntem değildir.
  • Yeterli yağ dokusuna sahip olmayan hastalarda uygulanamaması.

Yağ Enjeksiyonu İle Göğüs Büyütme İşleminin 2018 Fiyatı Nedir ?

Uygulamanın fiyatları hakkında doktorunuzdan detaylı bilgi alabilirsiniz.