Alın ve Yüz Germe Ameliyatları

Yüz Estetiği


Alın Germe Ameliyatı

Yüz bölgesinde geniş bir alan kaplayan alındaki cilt üzerinde derinliği bireye göre değişik boyut ve derinliklere sahip horizontal yani enlemesine çizgiler bulunmaktadır. Bu çizgiler kaşların ortasında vertikal yani dikey bir durumda bulunmaktadırlar. Tıpkı yüz bölgesinde olduğu gibi alında da kişinin yaşlanmasına ve zamana bağlı olarak çeşitli sarkma, gevşeme ve çizgilenme durumları ya da mevcut çizgilerin derinleşmesi durumu meydana gelir. Zaman içerisinde kişide kaşlar yüzde aşağı doğru inme eğilimi gösterir ve bu durum kişide bitkin, yorgun ve bezgin bir yüz ifadesinin oluşmasına neden olur. Bireyde var olan çeşitli genetik faktörler, yaşam tarzına bağlı olarak kötü beslenme, sigara kullanımı, aşırı alkol kullanımı, düzenli olmayan yaşam tarzı, stres, hava kirliliğine bağlı faktörler, kişide cilt bakımlarının yapılmaması ya da yetersiz olması, yerçekiminin insan bedeni üzerinde yarattığı doğal etkiler ve çeşitli mimikler kişiye estetik görünüm açısından rahatsızlık veren bu durumun oluşumunu kolaylaştırır ve hızlandırır.

Kaşların düşük olması, alındaki kırışıklıklar ve çatık şekilli kaşlar yüzde yaşlı, yorgun ve kızgın bir ifadeye neden olurlar. Yüksek, dik, çatık olmayan ve gergin durumda olan kaşlara sahip olan alın genç, dinamik ve estetik bir ifadeye sahip olur. Bu alanda meydana gelen dikey ve yatay mimik çizgileri zaman içerisinde derinleşerek kişinin yüzünde yorgun ve yaşlı bir ifade oluşturur. Bu bölgede meydana gelen çizgi ve kırışıklıklar zaman kavramının insan yüzüne yerleştirdiği estetik kusurlardan biridir. Bu olumsuz durum, kişinin yaşını göstermekle beraber, yüz bölgesinde de yorgun ve olumsuz bir ifade meydana getirir.

Alın ve Yüz Germe Ameliyatları İstanbul Alın Germe Ameliyatı için Uygun Aday mıyım?

Alın germe ameliyatı genel olarak 40 yaşın üzerinde bulunan ve kayda değer önemli bir sağlık problemi bulunmayan gerek kadın ve gerekse de erkek hastalara başarı ile uygulanabilen bir estetik cerrahi ameliyattır.

Burada belirtilen hususlardan bir ya da birkaçına sahip olan kişiler bu tedavi açısından uygun adaylardır.

  • Kaşlar düşük ya da normal konumundan daha aşağı bir konumda duruyor ve yüze üzgün, yorgun bir ifade katıyorsa,
  • Alın bölgesinde derin durumda yatay çizgi ve kırışıklıklar mevcutsa,
  • İki kaş arasındaki bölgede, buruna doğru inen derin dikey çizgi ya da çizgiler varsa,

Bu uygulama yukarıda bahse konu olan sorunların düzeltilmesi açısından etkili bir çözüm sağlar.

Uygulama ile kaşlar arzu edilen derecede asılabilmektedir. Genel olarak bu işlem fazla deri dokusunun alındığı ve yüzün orta ve alt kaslarının sıkılaştırıldığı yüz germe ameliyatı ile beraber kombine edilerek yapılır. Eğer üst göz kapağı sarkık durumda ve gözlerin alt kısmında torbalar meydana gelmişse, alın germe ameliyatı ile beraber göz çevresi ameliyatını da tavsiye edilir.

Ameliyat Süreci

Öncelikle plastik cerrah, siz çeşitli mimikler yaparken her adalenin hareketine dikkat ederek alnınızı ve üst gözkapağı bölgenizi inceler. Sonra kaşlarınızın düşük olup olmaması, üst gözkapağınızdaki fazla deri miktarı ve saçlarınızın alnın neresinden başladığını da göz önünde tutarak sizin için en uygun tekniğine karar verir.

Hastaların istekleri de göz önüne alınarak bazı vakalarda genel anestezi bazılarında ise lokal anestezi tercih edilir .Bu iki ameliyat birlikte, tek tek veya göz kapaklarında sarkmalar olan hastalarda göz kapağı estetiği ameliyatı ve/veya yüz germe (face lift)ameliyatı ile kombine olarak da uygulanabilir. Genellikle kulak üzerinden başlayan saçın içinden geçen bir kesi ile yapılır. Cerrah, çizgileri oluşturan kasları değiştirir ya da bir kısmını kesip çıkarır, derinin fazlası alınarak kaşlar asılır.

Ameliyat Sonrası Süreç

Alın germe ameliyatı sonrasında hasta genellikle rahat bir iyileşme dönemi geçirir. Ameliyat sonrasında hastanın alın bölgesinde ve gözlerinin çevresinde lokal morarma ve şişlikler oluşabilir. Ayrıca yine bu bölgelerde kısmi olarak gerginlik ve uyuşukluk hissi yaşanabilir. Bu durum ortalama 10- 15 gün içerisinde düzelmektedir. Hastaya; gözlerin ağzın ve burnu açık kalması şartıyla bir baş sargısı yapılabilir. Uygulanan bu sargı en geç 3 gün sonra açılmaktadır. Hastadaki dikişler ortalama 7 gün içerisinde alınmaktadır.

Alın Germe Ameliyatı 2018 Fiyatı

Bu uygulamanın fiyatları için kliniğimize gelerek doktorunuzla görüşmeni ve detaylı bir muayene yaptırmanız doğru olacaktır.

Etiketler


Alın Germe Ameliyatı Yüz Estetiği Merkezleri Fiyatları İstanbul

Yüz Germe Ameliyatı (Face Lift)


Yüz Germe Ameliyatı (Face Lift)

Yüz germe ameliyatları facelift ya da tıp literatüründeki adıyla ritidektomi olarak adlandırılmaktadır.

İnsanın yaşlanma sürecine bağlı olarak kişinin yüzünde zamanın etkisi, güneş ışınlarının ve güneş ışınlarına bağlı olarak ultraviyole ışınlarının zararlı etkileri, kişinin sosyal ve gündelik yaşantısına bağlı stres faktörü, sigara ve alkol kullanımı, kötü ve dengesiz beslenme ve benzeri diğer olumsuz faktörler nedeniyle kişide yüz bölgesindeki deride sarkma, kırışma ve çeşitli tahribat ve lekeler oluşmaktadır. Canlılığını kaybeden ve yaşlanmış bir yüzde, göz altlarında torbalanmalar meydana gelmiş, alın gölgesinde kırışıklıklar meydana gelmiş, göz kapaklarında sarkmalar oluşmuş, çene konturları kaybolmaya yüz tutmuş, ağız ve dudaklar çevresinde kırışıklıklar oluşmuş, yanaklarda sarkmalar meydana gelmiş, deride perdelenme belirtileri oluşmuş Yaşlı bir yüzde; alında bulunan çizgi ve kırışıklıklar belirgin bir hale gelmiş, kaşlar aşağıya doğru inmiş, göz kapakları sarkma eğilimine girmiş ya da sarkmış, göz altındaki alanda torba, çizgi ve kırışıklıklar meydana gelmiş, ağız ve burun kısmında derin çizgi ve kırışıklıklar oluşmuş, cilt üzerinde çeşitli güneş lekeleri ve benler ortaya çıkmış ve cilt genel anlamıyla kırışmış ve incelmiş bir görünüm bulunmaktadır. Yüz bölgesinde ciltte ortaya çıkan bu istenmeyen ve kişiyi mutsuz eden oluşumların düzeltilmesi ve yüzün tekrar eski canlılığı ve tazeliğine kavuşması amacıyla yüz üzerine estetik cerrahi yöntemler vasıtası ile tıbbi müdahaleler yapılabilmektedir.

Günümüzde yüz bölgesinde yaşlanmaya yönelik olarak yapılan tüm cerrahi uygulamalar, yüz yenileme (fasiyal rejuvenasyon) olarak nitelendirilmektedir. Yüz germe (ritidektomi) uygulaması kişinin yüzündeki yaşlanma etkilerine bağlı olarak ciltte ortaya çıkan sarkma, çizgilenme, mevcut çizgilerde derinleşme ve kırışıkların gerilmesi ve asılması temeline dayanan estetik cerrahi bir ameliyattır.

Tüm estetik ameliyatlarda olduğu gibi bu uygulamada da ameliyata engel teşkil edebilecek herhangi bir sağlık problemine sahip olmamak ve gerçekçi beklentiler içerisinde bulunmak son derece önemlidir. Yüz germe işlemi sonucunda ortaya çıkacak neticelerin sınırlı bir durumda olabileceğini kavramak ve psikolojik açıdan dengeli bir halde bulunmak önemli bir konudur. İnsanın yüzünün tamamı için tasarlanmış ideal bir çerçeve ve şalon bulunmamaktadır. Buradaki temel gaye daha estetik iyi bir görüntü sunan yüzü hastaya kazandırmaktır. Kişinin cildinin yapısı, sahip olunan etnik nitelikler, cildin elastikiyet özellikleri, yüzün sahip olduğu kemik yapısı gerçekçi ve detaylı bir yaklaşım ile ameliyat öncesinde uzman hekim tarafından detaylı bir şekilde analiz edilmelidir.

Alın ve Yüz Germe Ameliyatları İstanbul Yüz Germe Ameliyatı Kimlere Uygulanabilir?

Yüz germe ameliyatı;, yüz ve boyun bölgelerindeki deride sarkma eğilimi görülen, fakat bununla beraber cildindeki elastikiyet durumu tam olarak kaybolmayan ve herhangi bir ciddi sağlık problemi bulunmayan kişiler için hala elastikiyetini tam kaybetmemiş kişiler için uygundur. Ritidektomi ameliyatı genel olarak 40 yaş üstü gerek kadın ve gerekse de erkek hastalar üzerinde uygulanabilmektedir. Yüz germe ameliyatı, hastada yüzün ihtiyacı olan ve cerrah tarafından uygun görüldükçe, kaş kaldırma, rinoplasti, göz kapağı estetiği benzeri diğer estetik ameliyatlarla kombine edilerek yapılabilen bir ameliyattır. Yine aynı şekilde yüz germe ameliyatında hastada bulunan ince kırışıklık ve çizgileri kapatmak amacıyla, yağ, hyalurinik asit gibi çeşitli dolgu maddelerinin yüze enjeksiyonu veya kimyasal, mekanik ya da lazer yöntemi ile peeling uygulanması veya yine kırışıklık ve çizgiler için botoks uygulaması eş zamanlı olarak kombine edilebilir.

Yüz germe ameliyatı kişide yetmiş, seksenli yaşlarda yapılabileceği gibi bazen otuzlu yaşlarda dahi uygulanabilmektedir. Yüz germe ameliyatları kişide yaşlanma sürecini durduran bir etkiye sahip değildir, ancak facelifting daha iyi, daha sağlıklı ve daha genç görünmenize yardımcı olacaktır. Ameliyat sonrası gözlemlediğimiz olumlu sonuç ise kişinin kendine olan güvenindeki artıştır.

Ameliyat Öncesi

Bu uygulamaya karar vermeden önce, plastik cerrahınızla bu işlem ile beraber boyun ve/veya çene kısmındaki bölgeye ilave müdahalelere ihtiyaç olup olmadığı irdelenebilir. Birçok hasta yüz ve boyuna yağ emme -liposuction- yöntemlerinin yapılmasını da talep etmektedir. En iyi sonucu almak için birkaç bölgede düzeltme yapmak gerekebilecektir.

Yüz germe ameliyatı için, uzman ve deneyimli bir plastik cerrah seçmeniz çok önemlidir. Kişiye yapılacak detaylı inceleme ve muayenede plastik cerrah yüzdeki tüm bölgeleri birbirinden bağımsız olarak değerlendirmeli, cildin yapısal özelliklerini, rengini ve elastikiyet özelliklerini belirlemelidir. Hastanın çekilen fotoğrafları ameliyat öncesinde plastik cerrahın uygulamayı ne şekilde yapacağı konusunda faydalı olacaktır. Kişide bulunan yüksek tansiyon problemi, sigara bağımlılığı, nedbeye olan yatkınlık, kandaki pıhtılaşma özellikleri gibi çeşitli risk faktörlerinin de girişim öncesinde sorgulanması gereklidir.

Ameliyatın başarıyla ile sonuçlanması hastanın gerçekçi beklentilere sahip olması ile ilgilidir. Bu nedenden ötürü uzman doktorun uygulayacağı girişimler beklentileri şekillendirme konusunda yol gösterici olacaktır. Uygulama için karar verildiğinde, izlenilecek yöntem ve tekniklere hekimle beraber karar verilecek, hastaya anestezi tekniği, yapılacak ek diğer girişimler, riskle ve ameliyatın hangi hastanede yapılacağı ile bütçesi konularında detaylı bilgilendirme sağlanacaktır.

Ameliyat Süreci

Yüz germe ameliyatında yapılan kesiler şakak bölgesinden itibaren başlayarak, kulak önü ve kulak yolu içerisinden gizlenecek biçimde, kulak memesinin alt kısmından ve kulağın arka tarafından saçlı deriye doğru bir şekilde yapılmaktadır. Cilt altında yer alan bağ dokulara ve kas dokuları hedeflenerek gerçekleştirilen germe işlemi yapıldıktan sonra bölgede bulunan yağ fazlalıkları alınır, cilt gerilerek kesi hatlarından dışarıya doğru taşan fazlalıklar bu alandan uzaklaştırır. Bu sayede oluşabilecek muhtemel izler yüzün doğal çizgilerinin içerisinde saklanır. Deri fazlalıkların uzaklaştırılması sonrasında ince ve zarif dikişler atılarak kesilerin kapatılması sağlanır.

Ameliyat sırasında saçların kısaltılmasına ya da tıraş edilmesine gerek yoktur. Operasyon normal şartlar altında 3 saat ile 5 saat arasında sürmektedir. Ameliyatın sonunda bölgeye hafif basınçlı bir pansuman uygulanır ve sargı tatbik edilir. Yüz germe ameliyatı sonrasında küçük dereceli ağrı görülmesi normaldir bu durum oral ağrı kesiciler kullanılarak kontrol altına alınabilir. Hafif şişlik ve morlukların oluşması da normal bir durumdur ve soğuk kompres ile bu durum en aza indirgenir. Yapılan basınçlı sargı ve pansumanlar ameliyattan 1 gün sonra açılır.

Ameliyat Sonrası

Baş bölgesinin yüksekte tutulması ve fiziksel aktivitelerin kısıtlanması tavsiye edilir. Sık yapılan bir ameliyat olmasına rağmen bütün cerrahi girişimlerde olduğu gibi bu da bazı riskleri bünyesinde barındırmaktadır. Ameliyat sonrası yerleştirilen drenler 1 gün içerisinde alınır, dikişler ise 5 ile 7 gün içerisinde alınır. Yüz germe ameliyatında iyileşme süreci 2 ile 3 hafta içerisinde tamamlanmakla beraber hasta 10 gün içerisinde sosyal hayatına dönebilir. Ciltteki izler bir süre sonra belirsiz bir duruma gelir. Doğal yüz çizgilerinin içerisine gizlenmiş olan izler de makyaj yardımı ile saklanabilir.

Ameliyattan hemen sonra yüzde hissedilen gerginlik hissi haftalar içinde azalacaktır. Yaşlanma sürecinin ameliyat sonrası dönemde de devam ettiği unutulmamalıdır. Daha önce yüz bölgesi, göz çevresi ve boyun bölgeleri ile ilgili estetik ameliyat geçiren ancak sonuçlardan tatmin olmayan kişilere de durumu daha iyi bir hale getirecek rötuş ya da daha geniş kapsamlı girişimler de tekrar uygulanabilir. Yaşlanma süreci sonucunda yıpranma belirtileri gösteren yüzlere bir kez daha germe işlemi uygulamasının yapıldığı örneklerde oldukça fazladır.

Yüz Germe Ameliyatı Fiyatları

T.C Sağlık Bakanlığı onayı ve gözetiminde estetik ve plastik cerrahi uygulamaları yapan merkezlerin web sitelerinde bu işlemler ile ilgili fiyat belirtmeleri yasal değildir. Fiyat ve detaylı bilgi almak için doktorunuzla iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Etiketler


Yüz Germe Ameliyatı Face Lift Fiyatları Merkezleri İstanbul


E-Bülten


Uygulama ve kampanyalarımız hakkında bilgi almak için e-posta adresinizle kayıt olun.


Facebook


İletişim Bilgileri


  • Adres: Valikonağı Caddesi Bina:73 Kat:7 Daire:7 Nişantaşı / İSTANBUL

  • Telefon: +90 212 296 74 42

  • Fax: +90 212 225 94 62

  • E-posta: info@ardakatircioglu.com

Bizi Takip Edin