Liposuction

Liposuction Operasyonları


Liposuction İstanbul

Liposuction cerrahi bir uygulama olup, vücudun belirli bölgelerinde birikmiş olan cilt altı yağ dokusunun vakum ya da kanüller(metal borular) yardımıyla alınması işlemidir.

Liposuction uygulaması ile diyet ve diğer zayıflama yöntemleriyle yakılamayan yağ dokusu alınırken, vücut kontürleri de şekillendirilmiş olur. Ancak bununla beraber göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husus bu uygulamanın esasen vücuda şekil verme amaçlı bir uygulama olduğudur yani vücudunda yok olmakta direnen ya da yok olmayan yağlı bölgelere sahip kişiler için uygun bir işlemdir. Uygulamadaki ilk amaç hastaya kilo verdirmek değil hastanın bedenine şekil vermektir.

İdeal kiloya rağmen bel bölgesindeki yağ birikimlerinden dolayı bu bölgede kalınlaşma olabilir. Yine buna bağlı olarak aslında normal olan kalça küçükmüş gibi durabilir. Bazı hanımlarda da bel ince fakat kalça ve bacaklar daha kalın olabilir. Bu durum, giyilen pantolonların kalça ve bacaklarının tam olarak oturmasına rağmen bellerinin geniş olmasıyla fark edilebilir. Liposuctionun güzel sonuçlar verdiği grup yukarıda genel olarak ifade etmeye çalıştığım gibi obez hasta grubu değil, zayıflamaya rağmen kaybolmayan bölgesel yağ birikimlerine sahip hasta grubudur.

Liposuction Öncesi

Uygulama öncesinde hastanın mutlaka konusunda deneyimli bir plastik cerrah ile görüşme yapması gerekir. Bu görüşme neticesinde hasta bilgilendirilmeli, hastanın vücut analizi yapılmalı ve bunun neticesinde hastanın bedeninde hangi bölgelerin liposuction işlemine ihtiyaç duyduğu belirlenmelidir. Genç olan hastalarda, yaşın vermiş olduğu avantajlarla cilt elastikiyetinin yüksek olması ile beraber uygulama sonrasında iyileşme ve toparlanma süreci daha çabuk olacaktır. Daha ileri yaşlarda ise kişinin cilt yapısındaki gevşeme ve sarkmalar arttığından uygulama sonrasında beklentiler daha düşük tutulmalıdır. Bilhassa bazı durumlarda doğum yapmış kadınların karın bölgelerinde derinin aşırı oranda gevşemesi ve sarkması halinde liposcution uygulaması istenen sonucu tam olarak veremeyebilir. Bu tip durumlarda cerrahın görüş, tavsiye ve kararları doğrultusunda belki de hastaya karın germe ameliyatı da önerilebilir. Bu ve benzer durumlar açısından uygulama öncesinde hasta ile hekim aktif bir şekilde iletişim halinde olmalı ve hastanın detaylı muayenesi neticesinde ortak bir karara varılmalıdır.

Diğer tüm ameliyatlarda olması gerektiği gibi bu işlemin öncesinde de kişinin ciddi herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir. Şeker, hipertansiyon, kalp, ve çeşitli kan hastalıkları olan kişilerde işlem açısından risk bulunmaktadır. Liposuction uygulamasından bir süre önce kişinin eğer kullanıyorsa alkol ve/veya sigara kullanımını bırakması da ameliyat sonrasında elde edilecek sonuçların daha olumlu yönde olmasını sağlayacaktır.

Liposuction Uygulaması Nasıl Yapılır?

Liposuction uygulamasındaki başarı, hastada liposuction işlemin yapıldığı yağlı bölgeden emilen yağla ve bu bölgedeki yağ hücrelerinin miktarının azalması ile ilgilidir.

Liposuction uygulaması; vakumlu bir pompaya entegre edilmiş özel minik kanüller yardımıyla gerçekleştirilir. Sınırlandırılmış yağların ince bir tüple negatif basınç yardımı ile alınması işlemidir. Kanüller çok küçük kesiler yapılarak yağ dokusu içerisine yerleştirilir ve bu esnada uygulanan vakum ile yağ dokusu dışarı çekilerek hacim azaltılır. Liposuctionun temel amacı zayıflamak değil vücudun şekillendirilmesidir. Hastanın talebi doğrultusunda alınan yağlar, lipofilling tekniği kullanılarak vücutta hacmini kaybetmiş, orantısız zayıflamış ve çukurlaşmış olan bölgelere verilebilir. Liposuction işleminde hastanın vücudundan 5 litreye kadar yağ alınabilmekte ve hastaların büyük çoğunluğunda tek bir uygulama yapılmaktadır. Ancak eğer hastadan alınması gereken yağ miktarı fazla ise ya da hastanın vücudundaki farklı bölgelerden yağ alınması gerekiyorsa liposuction işlemi peş peşe aynı hafta içerisinde 2 defa yapılabilir.

Liposuction Teknikleri

Günümüzde Klasik, Ultrason Yardımıyla (UAL), Lazerle Liposuction gibi farklı teknikler mevcuttur.

Liposuction Uygulamasında Hangi Anestezi Yöntemi Kullanılır ?

Liposuction, uygulama yapılacak alanın büyüklüğüne, hastanın tercihe ve doktorun tavsiyesi ile görüşleri doğrultusunda lokal ya da genel anestezi uygulanarak yapılabilir. Liposuction işlemi yapılacak hastaya ameliyatın başında uygulama bölgesindeki olası kanama ve ağrıların azaltılması için özel solüsyonlar tatbik edilebilir.

Liposuction Vücutta Hangi Bölgelere Uygulanabilmektedir?

  • Karın ve bel çevresi
  • Kalçalar
  • Uyluk iç ve dış yanı
  • Dizlerin birbirlerine bakan yüzleri
  • Boyun
  • Üst kol
  • Meme (erkek ve kadın)
  • Popo
  • Lipoödem vakalarında bacakların dizin altında kalan kısımları

Liposuction Kimlere Uygulanabilir?

Vücudunun belirli bölgelerinde yağ fazlalığı olan, 18 yaş üstü, ciddi bir sağlık problemi olmayan tüm erkek ve bayanlarda uygulanabilir.

Uygulama Sonrası

Uygulama sonrası, hafif ağrılar, morarma, yanma ve şişlikler görülebilir. Bu rahatsızlıkar için, gerekli tedavi hekim tarafından yapılarak hastanın iyi bir postoperatif dönem geçirmesi sağlanmaktadır.

Uygulama sonrasında hasta uygulama bölgelerinin genişliği ile alınan yağ miktarına göre genellikle 1 hafta içerisinde sosyal hayatına devam edebilir. Bu dönemde ilk 4-8 hafta boyunca yoğun aktiviteler(Aerobik, Koşma, vb.) yapılmamasına dikkat edilmelidir. Liposuction sonrasında hastanın cinsel hayatına dönmesi ya da ağır egzersiz yapması için ortalama 25 – 30 gün geçmesi gerekir.

Liposuction işlemi genel anestezi altında yapılan hastalar en fazla yarım gün kadar müşahede altında tutulduktan sonra taburcu edilirler. İşlem sonrasında hastanın ağır aktiviteler hariç, hareketli olması iyileşme sürecini hızlandıran bir olgudur. Uygulama sonrasında sık ve şiddetli ağrılar gözlemlenmez ancak bununla beraber olası ağrı ve sızılar oral yolla alınan ağrı kesiciler vasıtası ile dindirilebilir. Bazı durumlarda liposuction uygulamasını takip eden ilk 12 - 24 saat içerisinde hastanın vücudunda kesi yapılan yerlerden az miktarda serum sızıntısı olabilir da bu kaygı duyulacak bir durum değildir. Liposuction sonrasında hastada çeşitli enfeksiyon durumlarını engellemek amacıyla antibiyotik ilaçlar kullanılabilir. Uygulama sonrasında vücudun yağ alınan kısımlarında morluk ve şişlikler görülmesi normaldir, bu durum 15 – 20 gün içerisinde kendiliğinden kaybolur. Liposuction işleminin kesin ve net sonuçları hastanın bedeninde ortalama 3 – 4 ay içerisinde görülür. Hastanın liposcutionı takip eden 20 – 30 gün boyunca korse kullanması vücudun şekillenmesi ve biçim kazanması açısından önemlidir. Korsenin ulaşamadığı bölgeler için ise elastik bandaj uygulaması yapılır.

Riskler

Diğer tüm ameliyatlar gibi liposuction da sonrası kanama ve enfeksiyon riski içermektedir. Ancak bununla beraber liposuction işlemi uzman doktorlarca, uygun fiziki koşullar içerisinde gerekli özen, itina ve hassasiyet gösterilerek yapıldığında risk neredeyse yok sayılabilecek kadar düşük bir orandadır. Liposuction uygulamasında hastadan aşırı miktarda yağ alımı yapılması doğru değildir aksi takdirde yağ kaybı ile beraber kan ve sıvı kaybı da artar ve bu durum da hasta açısından bir risk teşkil eder. Ayrıca aşırı yağ alımı hastanın cildinde düzensizlikler ve dalgalanmalar meydana getirebilir. Tüm bunlarla beraber liposuction, konusunda deneyimli ve uzman bir doktorun elinde son derece başarılı ve sağlıklı sonuçların alınabildiği tüm dünyada popüler olan bir uygulamadır.

Liposuction 2018 Fiyatları

T.C Sağlık Bakanlığı onayı ve gözetiminde faaliyet gösteren liposuction ve diğer benzeri estetik cerrahi ya da lazer uygulamaları merkezlerinin web sitelerinde, yapılacak uygulamaların fiyatları konusunda bilgi vermeleri yasal değildir. Liposuction uygulamasında kişinin tek bir bölgesinden mi yoksa birden fazla bölgesinden mi yağ alınacağı, kişinin yağlı bölge miktarı ve yağ oranı gibi değişkenler uygulamanın fiyatını belirleyen temel unsurlardır. Yine fiyatlar hastaya uygulanacak anestezi şekline göre de değişiklik gösterebilmektedir. Küçük bir alan lokal anestezi ile yapılabilecekken, daha geniş bir alanda sedasyon ya da genel anestezi tercih edilmektedir bu da uygulamanın fiyatını değiştiren bir faktördür. Liposuction tamamen özel bir ameliyat olup özel ve devlet sağlık sigortaları, ssk, bağkur bu ameliyatı karşılamamaktadır. Yağ aldırma 2018 fiyatlarını öğrenmek için doktorunuzla iletişim halinde olmanız ve detaylı bir şekilde uzman hekiminiz tarafından muayene edilmeniz gereklidir.